Rabu, 02 September 2009

C. NUBUAT TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PENGUBURANNYA

C. NUBUAT TENTANG PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH PENGUBURANNYA30. KEBANGKITANNUBUAT :


* Mazmur 16:10
sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan Orang Kudus-Mu melihat kebinasaan.
* Mazmur 30:4; 41:10; 118:17
30:4 TUHAN, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. 41:10 Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. 118:17 Aku tidak akan mati, tetapi hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan TUHAN.
* Hosea 6:2
Ia akan menghidupkan kita sesudah dua hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya.


PEMENUHAN :


* Kisah Para Rasul 2:31
Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan, bahwa Dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa daging-Nya tidak mengalami kebinasaan.
* Kisah Para Rasul 13:33
telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam mazmur kedua: Anak-Ku Engkau! Aku telah memperanakkan Engkau pada hari ini.
* Lukas 24:46
Kata-Nya kepada mereka: "Ada tertulis demikian: Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga,
* Markus 16:6
tetapi orang muda itu berkata kepada mereka: "Jangan takut! Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat! Inilah tempat mereka membaringkan Dia.
* Matius 28:6
Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan-Nya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring.


Sumber Yahudi: Friedlaender mengatakan: "Ibn Ezra sering kali mencari kesempatan untuk menegaskan kepercayaannya yang teguh pada kebangkitan orang mati." (Friedlaender, M. Essays on the Writings of Abraham Ibn Ezra. Vol. IV. London: Trubner and Company, p. 100)

Sumber Yahudi: Sanhedrin II, Talmud Babilonia menyatakan sebagai berikut: "Misynah. Semua orang Israel mempunyai bagian dalam dunia yang akan datang, karena ada tertulis: "Semua rakyatmu adalah orang-orang benar; mereka akan mewarisi negeri ini selamanya, cabang dari tanaman-Ku, hasil dari tangan-Ku, sehingga Aku akan dipermuliakan, Tetapi yang.berikut ini tidak akan mempunyai bagian di dalamnya: Dia yang menganggap kebangkitan bukan ajaran Kitab Suci, Taurat bukan pemyataan ilahi." (Nezikin, Seder. The Babylonian Talmud. Diterjemahkan oleh I. Epstein. London: The Soncino Press, 1935, p 601)


Artikel terkait :

1 Tuduhan : DISTORSI NUBUAT LUKAS 4: KEBANGKITAN YESUS, di 61-distorsi-nubuat-lukas-4-kebangkitan-yesus-vt728.html#1693

2. TANGGAPAN ATAS KRITIK TERHADAP PENYALIBAN YESUS, di tanggapan-atas-kritik-terhadap-penyaliban-yesus-1-vt615.html

3. TANGGAPAN ATAS KRITIK TERHADAP PENYALIBAN YESUS (2), di tanggapan-atas-kritik-terhadap-penyaliban-yesus-2-vt618.html#p1408

4. TANGGAPAN : Apa Kristus Tidak Mati Untuk Dosa Manusia, di tanggapan-atas-kritik-terhadap-penyaliban-yesus-3-vt619.html#1414

5. Menanggapi Tuduhan dan Salah Paham : Penyaliban Isa as: Dogma Kristen dan Ahmadiyah , di penyaliban-isa-as-dogma-kristen-dan-ahmadiyah-vt2244.html


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 8:30 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
31. KENAIKANNUBUAT :


* Mazmur 68:19a
''Engkau telah naik ke tempat tinggi .... "


PEMENUHAN :


* Kisah Para Rasul 1:9
" . . . terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutup-Nya dari pandangan mereka."


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 8:36 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
32. DUDUK DI SEBELAH KANAN ALLAHNUBUAT :


* Mazmur 110:1
Firman Tuhan kepada tuanku: "Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.''


PEMENUHAN :


* Ibrani 1:3
" . . . Setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Yang Mahabesar, di tempat yang tinggi."

* Markus 16:19
Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.

* Kisah 2:34, 35
2:34 Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata: Tuhan telah berfirman kepada Tuanku:
2:35 Duduklah di sebelah kanan-Ku, sampai Kubuat musuh-musuh-Mu menjadi tumpuan kaki-Mu.Artikel terkait :
- YESUS DI SEBELAH KANAN ALLAH, di yesus-di-sebelah-kanan-allah-vt541.html#992

- YESUS KRISTUS, Tuan dan Anak Daud, di yesus-kristus-tuan-dan-anak-daud-vt949.html#p2685


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 8:55 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
D. NUBUAT-NUBUAT YANG TERPENUHI DALAM SATU HARIKe-29 nubuat Perjajian Lama berikut, yang berbicara tentang pengkhianatan, pengadilan, kematian, dan penguburan Tuhan kita Yesus Kristus, diucapkan dalam berbagai kesempatan oleh berbagai orang sepanjang lima abad dari tahun 1000 sampai tahun 500 sM, dan semuanya itu sungguh-sungguh terpenuhi di dalam diri Yesus dalam waktu 24 jam.33. DIKHIANATI OLEH SEORANG SAHABATNYA


NUBUAT :


* Mazmur 41:10
Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku.

* Mazmur 55:13-15
55:13 Kalau musuhku yang mencela aku, aku masih dapat menanggungnya; kalau pembenciku yang membesarkan diri terhadap aku, aku masih dapat menyembunyikan diri terhadap dia.
55:14 Tetapi engkau orang yang dekat dengan aku, temanku dan orang kepercayaanku:
55:15 kami yang bersama-sama bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian.


PEMENUHAN :


* Matius 10:4
"...... Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia."

* Matius 26:49,50
26:49 Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata: "Salam Rabi," lalu mencium Dia.
26:50 Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkap-Nya.

* Yohanes 13:21 Setelah Yesus berkata demikian Ia sangat terharu, lalu bersaksi: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan Aku."


Mazmur 41:10 - "artinya 'orang yang bukan musuhku'; yang menyapaku dengan ciuman, seperti Yudas" (Matius 26:49; bandingkan Yeremia 20:10). (Fausset, A.R.A Commentary Critical, Experimental and Practical on the Old and New Testaments. Vol. III. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company, 1961, p 191)


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 10:49 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
34. DIJUAL SEHARGA 30 KEPING PERAKNUBUAT :


* Zakharia 11:12
Lalu aku berkata kepada mereka: "Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah!" Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga puluh uang perak.


PEMENUHAN :


* Matius 26: 15
" . . . 'Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepada kamu?' Mereka membayar tiga puluh uang perak kepadanya."

* Matius 27:3
Pada waktu Yudas, yang menyerahkan Dia, melihat, bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang tiga puluh perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua,


Artikel terkait :
Memahami Ucapan Yang Sulit Dalam Perjanjian Lama, 70: Maka Mereka Membayar dengan Menimbang Tiga Puluh Uang Perak, di 70-mereka-membayar-dengan-menimbang-tiga-puluh-uang-perak-vt2796.html35. UANG AKAN DILEMPARKAN KEDALAM RUMAH ALLAH


NUBUAT :


* Zakharia 11:13b
" . . . Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah Tuhan."


PEMENUHAN :


* Matius 27:5a
"Maka iapun melemparkan uang perak itu ke dalam Bait Suci, lalu pergi dari situ .... "36. UANG ITU DIBELIKAN TANAH TUKANG PERIUK


NUBUAT :


* Zakharia 11:12-13
11:12 Lalu aku berkata kepada mereka: "Jika itu kamu anggap baik, berikanlah upahku, dan jika tidak, biarkanlah!" Maka mereka membayar upahku dengan menimbang tiga puluh uang perak.
11:13 Tetapi berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Serahkanlah itu kepada penuang logam!" -- nilai tinggi yang ditaksir mereka bagiku. Lalu aku mengambil ketiga puluh uang perak itu dan menyerahkannya kepada penuang logam di rumah TUHAN.

* Yeremia 32:6-12 (membeli tanah),
32:6 Berkatalah Yeremia: "Firman TUHAN datang kepadaku, bunyinya:
32:7 Sesungguhnya, Hanameel, anak Salum, pamanmu, akan datang kepadamu dengan usul: Belilah ladangku yang di Anatot itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak tebus untuk membelinya.
32:8 Kemudian, sesuai dengan firman TUHAN, datanglah Hanameel, anak pamanku, kepadaku di pelataran penjagaan, dan mengusulkan kepadaku: Belilah ladangku yang di Anatot di daerah Benyamin itu, sebab engkaulah yang mempunyai hak milik dan hak tebus; belilah itu! Maka tahulah aku, bahwa itu adalah firman TUHAN.
32:9 Jadi aku membeli ladang yang di Anatot itu dari Hanameel, anak pamanku, dan menimbang uang baginya: tujuh belas syikal perak.
32:10 Aku menulis surat pembelian, memeteraikannya, memanggil saksi-saksi dan menimbang perak itu dengan neraca.
32:11 Lalu aku mengambil surat pembelian yang berisi syarat dan ketetapan itu, baik yang dimeteraikan maupun salinannya yang terbuka;
32:12 kemudian aku memberikan surat pembelian itu kepada Barukh bin Neria bin Mahseya di depan Hanameel, anak pamanku, di depan para saksi yang telah menandatangani surat pembelian itu, dan di depan semua orang Yehuda yang ada di pelataran penjagaan itu.

* Yeremia 18:1-4 (pergi ke rumah tukang periuk),
18:1 Firman yang datang dari TUHAN kepada Yeremia, bunyinya:
18:2 "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk! Di sana Aku akan memperdengarkan perkataan-perkataan-Ku kepadamu."
18:3 Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
18:4 Apabila bejana, yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu, rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.


PEMENUHAN :


* Matius 27:7
Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut Tanah Tukang Periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing.


* Kisah Para Rasul 1:18a
-- Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya,


Dalam keempat nubuat di atas kita menemukan hal-hal berikut baik dalam nubuat maupun pemenuhannya:

1. Dikhianati
2. Oleh seorang sahabat
3. Untuk 30 keping (bukan 29)
4. Uang perak (bukan emas)
5. Dilemparkan (bukan diletakkan)
6. Di dalam Rumah Tuhan
7. Uangnya digunakan untuk membeli tanah tukang periuk


Matius menggabungkan Kitab Zakharia 11:12-13 (tigapuluh keping uang perak dan periuk) dengan Yeremia 32:6-12 (membeli tanah), barangkali ditambah Yeremia 18:1-4 (pergi ke rumah tukang periuk), lalu mengaitkan semuanya dengan nama nabi yang sudah cukup dikenal. Meskipun menghubungkan beberapa bacaan berdasarkan kata atau bahkan akhiran kata yang sama ("harta" dan "periuk" memiliki suara yang serupa dalam bahasa Ibrani) merupakan sesuatu yang asing bagi para pembaca modern, kebiasaan penafsiran semacam ini adalah hal yang baik bangsa Yahudi. Matius tertarik untuk menjelaskan hubungan antara perak, Bait Allah dan tanah. (Peter H Davids, Ucapan yang Sulit Dalam Perjanjian Baru, SAAT Malang, p. 27-30)


Artikel terkait :
- Memahami Ucapan Yang Sulit Dalam Perjanjian Baru, 4: Bagaimana Yudas Mati?, di 4-bagaimana-yudas-mati-vt1299.html#p4278

- TUDUHAN : DISTORSI MATIUS 19: TANAH KUBURAN ORANG-ORANG MISKIN, di 33-distorsi-matius-19-tanah-kuburan-orang-orang-miskin-vt671.html#p1539


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Thu Aug 28, 2008 12:43 pm
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
37. DITINGGALKAN OLEH MURID-MURIDNYANUBUAT :


* Zakharia 13:7
Bunuhlah gembala, sehingga domba-domba tercerai-berai!


PEMENUHAN :


* Markus 14:50
''Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri."

* Matius 26:31,56
26:31 Maka berkatalah Yesus kepada mereka: "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena Aku. Sebab ada tertulis: Aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai.
26:56 Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.

* Markus 14:27, 50
14:27 Lalu Yesus berkata kepada mereka: "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis: Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. 14:50 Lalu semua murid itu meninggalkan Dia dan melarikan diri.


Laetsch berkata bahwa Zakharia 13:7 adalah "suatu nubuat yang jelas tentang perbuatan yang menyakitkan hati para rasul ketika Kristus dalam kesulitan. Begitu pula Kristus sendiri menafsirkan kata-kata ini (Matius 26:31; Markus 14:27). Semuanya itu telah terpenuhi (Lihat Matius 26:56; Markus 14:50). Namun Tuhan tidak mau meninggalkan kawanan domba-Nya. Tuhan sendiri, yang bertindak di dalam dan melalui diri 'Utusan'-Nya(Yohanes 5:19, 30), akan mengulurkan tangan-Nya, dan menolong orang-orang yang lemah itu, para rasulnya yang sedih dan ketakutan (Lukas 24:4, 11, 17, 37; Yohanes 20:2, 11, 19, 26). Orang-orang lemah yang melarikan diri ini menjadi pewarta kerajaan Mesias yang berani dan tak terkalahkan." (Laetsch, Theodore. Bible Commentary: The Minor Prophets. St. Louis: Concordia Publishing House, 1970, p 491, 492)


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Fri Aug 29, 2008 10:27 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
38. DIDAKWA OLEH SAKSI-SAKSI DUSTANUBUAT :


* Mazmur 35:11
Saksi-saksi yang gemar kekerasan bangkit berdiri, apa yang tidak kuketahui, itulah yang mereka tuntut dari padaku.


PEMENUHAN :


* Matius 26:59, 60a
26:59 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya Ia dapat dihukum mati,
26:60 tetapi mereka tidak memperolehnya, walaupun tampil banyak saksi dusta.


Top
Profile

BP
Post subject: Re: Nubuat PL Tentang Mesias Terpenuhi Dalam Diri Yesus Kristus
PostPosted: Fri Aug 29, 2008 10:31 am
Offline
Merdeka dlm Kristus
Merdeka dlm Kristus
User avatar

Joined: Fri Jun 09, 2006 5:20 pm
Posts: 5497
39. MENUTUP MULUT DI HADAPAN PARA PENDAKWANYANUBUAT :


* Yesaya 53:7
Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya.


PEMENUHAN :


* Matius 27:12
Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apa pun.


Top

Tidak ada komentar:

Posting Komentar